Stämplar

Vi på Kaplans Guldsmedsverkstad stämplar våra smycken med en namnstämpel, ortstämpel, finhaltsstämpel samt en årsstämpel. I de fall där alla stämplar inte får plats stämplas endast namnstämpeln och finhaltsstämpeln. Alla stämplar har olika betydelser som du kan läsa mer om nedan.

Namnstämpel


Den första stämpeln som ska finnas på ett smycke tillverkat i guld eller andra ädelmetaller är en namnstämpel. Kaplans stämpel består av bokstäverna GK och kommer av namnet Golde Kaplan som var tongivande när verkstaden etablerades på 1940-talet.

Ortsmärke


Ortsmärke eller ortstämpel är en frivillig stämpel och indikerar var smycket är tillverkat. Om smycket är importerat visar stämpeln var importören har sin hemvist. Vår stämpel föreställer Stockholms skyddshelgon Sankt Erik.

Finhaltsstämpel


Denna stämpel kallas även karathalt-stämpel och bekräftar materialets renhet. Renhet skrivs ut i karathalt alternativt tusendelar. Exempelvis, för guld i 18 karat kan stämpeln 750 eller 18K förekomma.

Årsbeteckning


Årsbeteckning eller årsstämpel visar vilket år smycket är tillverkat. Den består av en bokstav samt en eller två siffror. För att tyda denna märkning finns en tabell som visar alla årsbeteckningarna.

Kontrollstämpel


Kontrollstämpel eller kattfotsstämpel som den också kallas är en stämpel som stämplats av ett ackrediterat kontrollorgan.

Stämpeln visar att ädelmetallen genomgått en opartisk kontroll. Sveriges kontrollstämpel är lilla riksvapnet, tre kronor, placerat i en trepassformad sköld.